Wet werk en zekerheid

Doel:

– Vast minder vast, flex minder flex

Wijzigingen in flexrecht, ontslagrecht en WW

Belangrijkste maatregelen:

Per 1 juli 2015

• Ketenbepaling:

regulier nu: 3 contracten in 3 jaar, onderbrekingstermijn van

3 maanden. Regulier per 1 juli 2015: 3 contracten in 2 jaar,

onderbrekingstermijn van meer dan 6 maanden.

Uitzendbranche mag afwijken!

Eerst periode uitzendbeding: 130 weken, vanaf 1 juli 2016

78 weken. Dan fase 3: maximaal 6 contracten in maximaal 4 jaar

Gevolg: In totaal mag de uitzendbranche 5,5 jaar flexibele

contracten aanbieden (78 weken + 4 jaar) t.o.v. regulier 2 jaar.

• Transitievergoeding:

als arbeidsovereenkomst 24 maanden duurt en

op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Vergoeding: 1/6 maandsalaris per gewerkt half jaar.

>10 dienstjaren 1/4 maandsalaris voor de gewerkte

halve jaren, max €75.000,-.

Let op: de transitievergoeding hoeft niet direct betaald te worden

als het uitzendbureau voor einde contract een gelijkwaardige

overeenkomst aangaat die aanvangt binnen 6 maanden.