Wet aanpak schijnconstructies

Doelen:
– Tegengaan van constructies die werknemers benadelen.
– Bestrijden van oneerlijke concurrentie.
Belangrijkste maatregelen:
Per 1 juli 2015
• Civiele ketenaansprakelijkheid:
naast werkgever (uitzendbureau) ook opdrachtgever(
s)
hoofdelijk aansprakelijk voor loon werknemer.
Gevolg: Opdrachtgevers willen afspraken maken over
naleving arbeidsvoorwaarden.
• Identificatieplicht aangescherpt.
• ‘Naming & shaming’.
Per 1 januari 2016:
• Verplichting tot girale betaling WML.
• Verbod inhoudingen en verrekeningen:
geen inhouding of verrekening op het wettelijk
minimumloon (WML) meer.
Gevolg: zaken als huisvestingskosten, premie ziektekosten
en verkeersboetes moeten apart worden gefactureerd.
Uitzendbranche en Tweede Kamerleden willen een
uitzondering voor huisvesting en/of ziektekostenpremie.
Minister Asscher onderzoekt voor- en nadelen.