Overgangsrecht NBBU-cao voor uitzendkrachten

 

Cases overgangsrecht

In het kader van de Wet werk en zekerheid wijzigt het overgangsrecht per 1 juli 2016. Wat betekent dit voor uitzendkrachten, vaste krachten en AOW’ers? Dat hebben wij in een aantal casussen voor u uiteengezet.

Klik hieronder voor de diverse casussen.

 

Overgangsrecht NBBU-cao voor uitzendkrachten.

Het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid binnen de NBBU-cao voor uitzendkrachten duurt tot 1 juli 2016.

 

Dankzij het overgangsrecht kunt u tot 1 juli 2016 nog 130 weken gebruik maken van fase 1 en 2. Wat is er vanaf 1 juli 2016 van toepassing?

 

Casus 1

Uitzendkracht A werkt op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Op 30 juni 2016 zit de uitzendkracht in week 130 van fase 2 (uitzendbeding). De uitzendkracht is na 1 juli 2015 twee keer ziek geweest. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

De uitzendkracht zal per 1 juli 2016 recht hebben op een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, conform fase 3. Binnen fase 3 kunnen nog maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 4 jaar aangegaan worden.

 

Casus II

Uitzendkracht B werkt op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd. Op 30 juni 2016 zit een uitzendkracht in week 84 van fase 2. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

De uitzendkracht zal per 1 juli 2016 recht hebben op een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, conform fase 3. Dit aangezien de duur van fase 1 en 2 na 1 juli 2016 nog maar 78 weken is. Binnen fase 3 kunnen nog maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 4 jaar aangegaan worden.

 

Casus III

Uitzendkracht C werkt op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Op 30 juni 2016 heeft de uitzendkracht 52 weken gewerkt. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

Aangezien fase 1 en 2 nog niet volledig doorlopen zijn, kan de uitzendkracht nog 26 weken binnen fase 2 worden uitgezonden.

 

Casus IV

Uitzendkracht D heeft op 1 januari 2015 fase 1 en 2 doorlopen. Na 1 januari 2015 krijgt de uitzendkracht nog 2 contracten van 3 maanden in fase 3. Per 1 juli 2015 verruimt fase 3 en is het in principe nog mogelijk om maximaal 4 contracten in maximaal 3,5 jaar aan te gaan. Tot 1 juli 2016 krijgt de uitzendkracht nog 2 contracten van 6 maanden. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

Per 1 juli 2016 kan de uitzendkracht nog maximaal 2 contracten in maximaal 2,5 jaar in fase 3 aangeboden krijgen.

 

Bron: Personeelsnet / NBBU