AOW’ers kunnen gemakkelijker doorwerken

ABCOUDE – Voor AOW-gerechtigden die dat willen, wordt het gemakkelijker om door te werken. Op dit moment zijn AOW’ers vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als ZZP’er. Het kabinet vindt het belangrijk dat AOW’ers gemakkelijker kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst als zij dat willen.

 

• Zes weken doorbetaling bij ziekte
• Maatregel gaat 1 januari 2016 in
• AOW’er als eerste weg bij reorganisatie

Zie ook: Langer doorwerken is gezond

Ervaring en kennis
Als zij gemakkelijker door kunnen werken dan kan de samenleving langer profiteren van hun ervaring en kennis. Het kan ook voor AOW’ers prettig zijn om invulling te geven aan hun dagelijks bestaan of om een aanvullend inkomen te hebben.

Minimumloon
Indien AOW’ers in dienst worden genomen dan vallen zij onder de cao die van toepassing is in de sector en hebben ook recht op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij nu nog niet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kortere doorbetaling
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om AOW’ers langer door te laten werken. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op de WIA. Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen.

 

Bron: bc.nl